Forklaring på vandprøver

Østbirk Vandværk   |   Nordre Ringvej 2, 8752 Østbirk   |   Tlf.: 75 78 01 64

FORBRUGERINFORMATION

Pas på vort grundvand - brug det med omtanke!


Østbirk Vandværk I/S har ifølge lovgivningen en forpligtigelse til at informere forbrugerne om hvad vandet indeholder og om det overholder grænseværdierne.

Betegnelse

Målt værdi

Tilladelig

værdi

Forklaring

Hårdhed °dh

13,4

5-30

Hårdhed er et udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. Mellem 8°og 12° dh er vandet middelhårdt.

Fluoid (F) mg/l

0,27

1,5

Niveauet er stabilt, og har ikke ændret sig i de seneste år. Fluoridindhold på ca.1 mg/l er gavnlig for tænderne. Højt indhold kan nedbryde tænder og knogler.

Jern (Fe) mg/l

0,05

0,1

Grundvandet indeholder naturligt en stor mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering. Over grænseværdien kan det give vandet misfarvning, bismag samt aflejringer i installationerne.

Nitrat (NO) mg/l

1,0

50

Positivt med stadig faldende værdi. For høj en værdi kan hæmme blodets iltoptagelse.

Kimtal ved 22° pr. ml.

14

50

Bakterier der kan vokse ved 22°

Kimtal ved 37° pr. ml.

< 1

5

Bakterier der kan vokse ved 37°

Mangan (Mn) mg/l

< 0,005

0,02

Forekommer sammen med jern og giver stort set samme ulemper.

E coli og coli-forme bakterier pr 100 ml.

< 1

< 1

E coli og coliforme bakterier i drikkevandet kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele eller jord.

Læs mere om kvalitetskrav til drikkevand her...


Kontaktpersoner


Driftleder: Jens Skov, Tlf. 75 78 14 90 / 75 78 01 64.

Formand: Per Stabell JørgensenAlle kvalitetskrav til drikkevandet overholdes

Copyright @ Østbirk Vandværk