Aflæsning af Vandmåler

Østbirk Vandværk   |   Nordre Ringvej 2, 8752 Østbirk   |   Tlf.: 75 78 01 64

NYHEDER

Vedr. aflæsning til SAMN Forsyning

 

Igen i år skal der aflæses manuelt til SAMN Forsyning (Spildevand).

SAMN Forsyning udsender selv aflæsningskort til brug for deres aflæsning.

 

Forbrugere der er blevet tilsluttet vandværket i år, eller forbrugere der har fået skiftet måler, skal selv oplyse stamdata til SAMN Forsyning.

 

For nye forbrugere er det:

Forbrugsadresse

Tilslutningsdato

MålerID

 

For forbrugere der har fået skiftet måler er det:

Forbrugsadresse

Udskiftningsdato

Nedtaget målerstand

Nyt målerID

 

Bestyrelsen for Østbirk Vandværk arbejder fortsat på en bedre løsning med SAMN Forsyning.

 

Har du som forbruger brug for data, kan vores regnskabskontor kontaktes på:

Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Tlf.: 21224880

 

Bemærk venligst at vandværket, som vanligt, foretager den elektroniske aflæsning pr. 31.12.2019.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Copyright @ Østbirk Vandværk