Forside

OM OS


Østbirk Vandværk forsyner 928 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Nordre Ringvej.

VANDET


Vandet oppumpes fra ca. 80 meters dybde. Fra vandværket udpumpes årligt 103.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

NYHEDER

SMS-SERVICE


Tilmeld dig vores SMS-service og få besked hvis der opstår driftforstyrelser.


OBS !


Alle Actaris vandmålere skal udskiftes i 2021.

Vandværket forestår selv udskiftningen

og i vil blive kontaktet.


Du kan hente en brugermanual til den nye måler her:


HENT MANUAL

Aflæs Vandmåler

BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fem medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling.


Læs mere her...

VEDTÆGTER