Forside

Østbirk Vandværk   |   Nordre Ringvej 2, 8752 Østbirk   |   Tlf.: 75 78 01 64

OM OS


Østbirk Vandværk forsyner 864 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Nordre Ringvej.

VANDET


Vandet oppumpes fra ca. 80 meters dybde. Fra vandværket udpumpes årligt 103.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

NYHEDER

SMS-SERVICE


Tilmeld dig vores SMS-service og få besked hvis der opstår driftforstyrelser.

Østbirk Vandværks generalforsamling er udskudt indtil der igen fra myndighederne gives tilladelse til, at større forsamlinger kan samles.


Ny dato vil blive annonceret i Østbirk Avis og her på hjemmesiden

Aflæs Vandmåler

BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fem medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling.


Læs mere her...

VEDTÆGTER

Copyright @ Østbirk Vandværk