Forside

SMS-SERVICE

 

Tilmeld dig vores SMS-service og få besked hvis der opstår driftforstyrelser.

Østbirk Vandværk | Nordre Ringvej 2, 8752 Østbirk | Tlf.: 75 78 01 64

OM OS

 

Østbirk Vandværk forsyner 864 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Nordre Ringvej.

VANDET

 

Vandet oppumpes fra ca. 80 meters dybde. Fra vandværket udpumpes årligt 103.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

NYHEDER

Østbirk Vandværk A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30

i Østbirk Hallen

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være vandværket i hænde senest den 15. februar 2017.

Det reviderede regnskab kan rekvireres fra MidtRegnskab, tlf. 21224880.

 

Bestyrelsen.

 

BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fem medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling.

VEDTÆGTER

Copyright @ Østbirk Vandværk